بدينوسيله از همه علاقمندان باشگاه رئال مادريد و افراد خلاق و ايده پرداز دعوت مي شود در طرح خلق هرگونه ايده و آثار مختلف هنري و... مرتبط با باشگاه رئال مادريد شركت كرده و حاصل خلاقيت هاي خود را در صفحه فوق ثبت نمايند.گفتني است ايده ها و آثار منحصر به فرد و ارزشمند خلق شده به عنوان هديه اي به باشگاه رئال مادريد از سوي رنگين كمان ايده و خالق آن ايده و اثر، محسوب شده و جوايزي براي آنها در نظر گرفته خواهد شد.پيشاپيش از شركت شما در اين طرح سپاسگذاريم.

PHP FormMail Generator - A free tool to create ready-to-use web email forms with file upload, auto-response email, and dependent dropdowns.

  1.  


 

 

 
 
 

درباره ما | خواندنی ها | اخبار خلاقیت | وبلاگ عمومی | پروفايل افراد خلاق | همکاری با ما | اسپانسرشیپ | وبلاگ